Bijeenkomsten

   -  Vrijwilligersfeest 2019

   -  Lustrumfeest 14 december 2018

Algemene Ledenvergaderingen ( A L V 's )

   -  verslag 8 maart 2019

   -  ALV 2018

   -  verslag ALV 24 februari 2017

 

Ook in 2022 zullen activiteiten worden georganiseerd:

   - ledenontmoeting

   - vrijwilligersfeestje

   - ALV2022

 

Hierover later meer informatie