Bijeenkomsten

   -  Vrijwilligersfeest 2019

   -  Lustrumfeest 14 december 2018

Algemene Ledenvergaderingen ( A L V 's )

   -  verslag 8 maart 2019

   -  ALV 2018

   -  verslag ALV 24 februari 2017

In 2022 hebben we de volgende activiteiten georganiseerd:

   - ledenontmoeting

   - vrijwilligersbijeenkomst

   - Algemene ledenvergadering en ledenontmoeting 2022

In de WensboomBladen vindt u het verslag van deze bijeenkomsten.

In 2023 gaan we soortgelijke bijeenkomsten organiseren.