Bijeenkomsten

   -  Ledenontmoetingsdag 9 november 2023

   -  vrijwilligersmiddag  17 november 2023

Algemene Ledenvergaderingen ( A L V 's )

   - ALV 21 maart 2024

In de WensboomBladen vindt u het verslag van deze bijeenkomsten.

In 2024 gaan we soortgelijke bijeenkomsten organiseren.