UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING EN LEDENONTMOETING WENSBOOMLEUSDEN DONDERDAG 23 MAART 2023

Algemene ledenvergadering en “conditie en valrisico’s”

lees hier het jaarverslag

Graag nodigen wij de leden van WensboomLeusden uit voor onze jaarlijkse ledenvergadering op donderdag 23 maart 2023. Wij ontmoeten onze leden graag in de Bibliotheek Leusden. Koffie en thee staan voor u klaar. We starten om 15.00 uur en de ledenvergadering duurt tot 17.00 uur.

We starten met het onderdeel “algemene ledenvergadering” waarin het bestuur u informeert over het reilen en zeilen van onze vereniging in het afgelopen jaar en welke ambities het bestuur heeft voor 2023. Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen zowel als hulpvrager als hulpbieder en uiteraard naar uw mening. Vervolgens hebben wij Richard Greving van Academas Fysio Training & Health bereid gevonden om een korte presentatie te geven over hoe u in conditie kunt blijven en hoe u valrisico’s kunt vermijden. Belangrijke onderwerpen die betrekking hebben op het kwaliteit van leven, zelfredzaamheid en langer zelfstandig kunnen blijven wonen.


Het programma van de algemene ledenvergadering ziet er als volgt uit:

15.00   uur      welkom en algemene ledenvergadering WensboomLeusden

15.45   uur      pauze

16.00   uur      hoe u in conditie kunt blijven en valrisico’s kunt vermijden

16.30   uur      elkaar ontmoeten en napraten met een hapje en drankje;17.00 uur afsluiting.


Agenda algemene ledenvergadering

1. Jaarstukken 2022: Jaarverslag, jaarrekening,

     verslag kascommissie.

2. Begroting 2023

3. Bestuurswisseling

4. Rondvraag

Bijbehorende stukken (jaarverslag, financiële jaarstukken en begroting) zijn in te zien in de Bibliotheek tijdens de zittingsuren van WensboomLeusden, dinsdag t/m vrijdag 10.00 – 12.00 uur. En op 23 maart tijdens de ledenvergadering.