Over ons

Over WensboomLeusden

WensboomLeusden is in november 2013 opgericht en heeft nu ruim 450 leden. 

Als vereniging hebben wij een door de Algemene Leden Vergadering (ALV) gekozen bestuur. Verder hebben wij bemiddelaars die wensen van leden aan hulpbieders koppelen.
Leden kunnen zich aanmelden om ook als bemiddelaar en / of hulpbieder ingezet te kunnen worden.
Wensen worden ingedeeld in vraagsoorten. 

Met wie werkt WensboomLeusden samen?

WensboomLeusden werkt zoveel mogelijk samen met bestaande (maatschappelijke) zowel professioneel als vrijwilligers- organisaties die in hulp voorzien.
Er is, indien nodig, overleg met de Lariks.  
WensboomLeusden is geen concurrent van de bestaande vrijwilligersorganisaties of commerciële bedrijven. 

 

Hoe ziet WensboomLeusden de toekomst?

WensboomLeusden wil een constructieve rol spelen bij veranderingen in het Leusdense landschap van professionele hulpverleners en vrijwilligersorganisaties: hulp op basis van wederkerigheid door vrijwilligers waar het kan, hulp door professionals waar het moet en dat alles in nauwe onderlinge samenwerking.

 

Hoe gaat WensboomLeusden te werk?

In de bibliotheek in winkelcentrum ‘De Hamershof’ zitten van dinsdag t/m vrijdag  (10:00 t/m 12:00 uur) bemiddelaars klaar om u te helpen. De bemiddelaar beoordeelt de vraag en zoekt hierna een passende hulpbieder (vrijwilliger).  De vrijwilliger voert de wens uit en meldt deze af bij de bemiddelaar. 

 

Wat zijn de kosten?

Een lidmaatschap bedraagt € 10,-- per jaar en als lid kunt u dan  1 kalenderjaar onbeperkt gebruik maken van onze dienstverlening. 

 

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door langs te komen in de bibliotheek tijdens openingstijden 

WensboomLeusden

Hamersveldseweg 77

3833 GL  Leusden

Open:  di. t/m vr. 10:00 t/m 12:30 uur

eMail:  info@wensboomleusden.nl

Bank: NL09 INGB 0006 3583 05