Over ons

Over WensboomLeusden

 

Uw hulpvraag?

U kunt bij ons terecht voor kortdurige incidentele hulpvragen van maximaal 1,5 uur, zoals bijvoorbeeld;

– klussen in en om uw huis, schilderij ophangen, lamp vervangen, kastje ophangen enz.

– elektrische huishoudelijke apparatuur nakijken, of uw tv opnieuw instellen enz.

– tuinieren, kleine tuin werkzaamheden, snoeien, balkonplanten enz.

– computer-, telefoon en TV problemen  verhelpen, hulp bij installeren van apps op uw computer of telefoon

 begeleiding en vervoer  bij een bezoek aan uw huisarts of ziekenhuis enz.

- Naaiwerk, hulp bij het aanzetten van een knoop of een zoom inleggen

 

 

Het gaat vooral om incidentele hulpvragen van maximaal 1.5 uur en beperkt zich in frekwentie ( niet elke week of maandelijks terugkomend) en intensiteit, voor wat betreft zware inspanning. 

Bij twijfel komt een hulpbieder langs om na te gaan of het om een voor de Wensboom uitvoerbare klus gaat.

Gaat het om een klus die buiten de mogelijkheden van de Wensboom valt, dan geeft  hij/ zij zo goed mogelijk advies over andere mogelijkheden.

Voor alle andere vragen op financieel- of mentaal vlak verwijzen wij door naar de Lariks en de Huiskamer van Leusden.

Wij concurreren niet met professionele dienstverleners zoals glazenwassers, installateurs, aannemers schilders en hoveniers.

Ook in 2023, 10 jaar na onze oprichting groeien we gestaag door. Het aantal leden en het aantal uitgevoerde klusjes blijft groeien en records breken.

 

Naast de  "hulpbieders", die de klussen uitvoeren, hebben wij "bemiddelaars" die de hulpvragen  van onze leden aan hulpbieders koppelen. Daarnaast hebben wij  een door de Algemene Leden Vergadering (ALV) gekozen bestuur. 

 

Hoe gaat WensboomLeusden te werk?

In de bibliotheek in winkelcentrum ‘De Hamershof’ zitten van dinsdag t/m vrijdag  (10:00 t/m 12:00 uur) bemiddelaars klaar om u te helpen. De bemiddelaar beoordeelt de vraag en zoekt hierna een passende hulpbieder . De hulpbieder voert de wens uit en meldt deze af bij de bemiddelaar. Daarnaast kunt u telefonisch met uw vraag terecht of een mail naar ons sturen.

 

Wat zijn de kosten?

Een lidmaatschap bedraagt € 10,-- per jaar en als lid kunt u dan  1 kalenderjaar hoogstens 5 x per jaar gebruik maken van onze dienstverlening. 

 

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door langs te komen in de bibliotheek tijdens openingstijden

 

WensboomLeusden

Hamersveldseweg 77

3833 GL  Leusden

Open:  di. t/m vr. 10:00 t/m 12.00 uur

eMail:  info@wensboomleusden.nl

Bank: NL09 INGB 0006 3583 05