LeusderKrant 10 juni 2020

WensboomLeusden helpt

Een unieke vereniging waar leden voor elkaar klaarstaan

Hans Beijer

Leusden  WensboomLeusden is een vereniging waar de leden elkaar helpen bij korte (maximaal anderhalf uur durende) eenmalige klussen in en om het huis. In de zes jaar dat de vereniging nu bestaat is zij uitgegroeid tot een financieel gezonde organisatie die geen overheidssubsidie nodig heeft. WensboomLeusden telt ruim 400 leden. Per jaar worden met veel enthousiasme zo'n 450 klussen door vrijwilligers uitgevoerd, vrijblijvend en onbetaald.

Toen de bibliotheek vanwege corona moest sluiten is zo goed mogelijk vanuit huis doorgewerkt en nu de bibliotheek weer open is fungeert ook WensboomLeusden weer, met inachtneming van de RIVM-regels.

Vertrouwd Waarom is WensboomLeusden niet meer weg te denken? Om te beginnen kan iedereen zich voorstellen dat sommige klussen in en om het huis door anderen uitgevoerd moeten worden als je fysieke conditie of handigheid daarvoor tekort schieten. Je kunt wel een vakman voor laten rijden, maar dat is voor dit soort relatief eenvoudige klusjes kostbaar. Natuurlijk kun je ook aan je kinderen of je buurman hulp vragen, maar dat voelt soms wat ongemakkelijk, zeker als het met enige regelmaat moet gebeuren. Dan liever een 'vreemde' die toch een beetje vertrouwd is want de hulpverlener is lid van dezelfde club en je hoeft je niet verplicht te voelen iets terug te doen.

 

Vrijwilligers WensboomLeusden heeft zo'n vijftig vrijwilligers die voor uiteenlopende klussen oproepbaar zijn. En wie dat even niet uitkomt, kan gewon 'nee' zeggen, want er is altijd wel een ander. Het geeft de vrijwilligers voldoening om iemand uit de brand te helpen. Ook gepensioneerden die graag iets om handen hebben wat niet al teveel tijd kost, kunnen bij WensboomLeusden een paar keer per maand als vrijwilliger aan het werk. Datzelfde geldt ook voor de bemiddelaars die bij een hulpvraag een vrijwilliger zoeken; ook dat is een sociaal bevredigende taak van bescheiden omvang )één ochtend in de week). Sommigen doen dit al jaren met veel plezier.

Met vijf euro aan contributie voor een lidmaatschap per jaar kan WensboomLeusden net rondkomen. Daarnaast zijn er leden die WensboomLeusden een warm hart toedragen en zo nu en dan een donatie doen. Daarmee kan het bestuur onder meer activiteiten organiseren waar de vrijwilligers elkaar ontmoeten en ervaringen kunnen delen.

 

Voorbeeld WensboomLeusden vindt zichzelf soms een voorbeeld van hoe je de samenleving anders in kunt richten. Meer klaarstaan voor elkaar, niet alles op het bordje van de overheid leggen; iedereen kan lid worden en hulp krijgen.

Sommige hulpvragen worden doorgeleid naar de medewerkers van de Huiskamer van Leusden en andersom ververwijzen zij ook door naar WensboomLeusden. Indien gewenst wordt de verbinding gelegd met andere vrijwilligersorganisaties in Leusden, zoals het Repaircafé,, de Zonnebloem, wijkverenigingen en ouderenbonden. Zo hoeft niemand in Leusden er alleen voor te staan.

'Dit is een ontzettend leuk concept!

WensboomLeusden helpt bij behouden van zelfstandigheid

Hans Beijer

Leusden  Het was enige maanden na het overlijden van haar man, nu anderhalf jaar geleden. Er lagen allerlei klusjes te wachten, zoals het ophangen van een lamp, een niet-functionerende afzuigkap, de anti-inbraak-buitenlamp die niet meer werkte...

 Voor en door leden  Ria Siegmund had wel eens gehoord van WensboomLeusden. Ïk vind dat een ontzettend leuk concept, en al helemaal voor mensen die het financieel niet zo breed hebben. Als lid betaal je 5 euro contributie per jaar en daar kun je als 'vrager' het hele jaar klusjes voor laten doen door een ander lid van WensboomLeusden, waarbij je alleen de materialen betaalt."

Maar ook degene die de klus doet, de 'bieder', heeft daar een goed gevoel bij. Neem nou Wil Nuijen, ervaren op het gebied van elektriciteit en verlichting, die vertelt hoe hij bij iemand thuis een oude (gesprongen) lamp vervangt door een energiezuinige ledlamp. "We praten na de klus nog even na en dan is het tijd om op te stappen. Ik laat een tevreden klant achter en dat geeft mij de voldoening waarvoor ik mij als 'bieder' heb aangemeld."Leden van WensboomLeusden kunnen zowel 'vrager' als 'bieder' zijn.

 

Bemiddelaars  En je kunt ook nog 'bemiddelaar' worden, zoals Ria Siegmund sinds augustus vorig jaar. "Dit bevalt me erg goed, het leukste vind ik het contact dat je hebt met verschillende mensen."

Ze was op zoek naar waardevol vrijwilligerswerk, had als 'vrager' goede ervaringen opgedaan bij WensboomLeusden en kwam erachter dat men op zoek was naar 'bemiddelaars'. Dat zijn de mensen die dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur in de bibliotheek aanwezig zijn om hulpvragen te ontvangen via de telefoon of aan de speciaal daarvoor ingerichte tafel.

Äls 'bemiddelaar'moet je een erste inschatting maken of een klus niet te groot, complex of langdurig is. Daarna ga je in het bestand van vrijwiligers op zoek naar een geschikte 'bieder' om deze klus op zich te nemen."

Wil Nuijen is daar één van: "Wanneer ik word benaderd als "bieder", bel ik de 'vrager' op om een afspraak te maken. Ik invertariseer dan gelijk welke gereedschappen ik mee moet nemen om de klus te klaren."

Neem contact op met WensboomLeusden als het je leuk lijkt om ook 'bemiddelaar' te zijn. En er is altijd behoefte aan nieuwe 'bieders'. Momenteel zijn en paar tuiniers en all-round klussers zeer welkom. 

 

Zelfstandigheid  Ria Siegmund wil het bredere belang van WensboomLeusden benadrukken:
"Meestal vinden mensen het moeilijk om hulp te vragen. De kinderen hebben het altijd druk en men wil ze niet tot last zijn. Ook op buren wel men niet teveel een beroep doen, want men denkt al gauw dat dit verplichtingen schept. WensboomLeusden helpt bij het behouden van de zelfstandigheid van ouderen, doordat ze nu als lid dingen zelf kunnen regelen waardoor ze niet terug hoeven te vallen op kinderen of buren."