De contributie bedraagt €10,- per jaar en dient bij voorkeur te worden overgemaakt naar rekeningnummer

NL09 INGB 0006 3538 05

t.n.v. Vereniging WensboomLeusden.

U ontvangt hiervoor een betaalverzoek of u betaalt contant bij onze bemiddelaars in de bibliotheek.

Aanmelden gaat heel eenvoudig. Klik op het plaatje rechts op deze pagina, vul het formulier in en klik op verzenden.

U kunt zich ook aanmelden bij onze bemiddelaars in de bibliotheek tijdens onze openingstijden.