WensboomLeusden

klussen door vrijwilligers in en om het huis

Over ons

Welkom bij WensboomLeusden

Vereniging WensboomLeusden biedt hulp door vrijwilligers in te zetten bij kleine klussen of bij korte hulpvragen.

WensboomLeusden is een  vereniging welke in november 2013  is opgericht en nu uit ruim 550 leden bestaat. We zijn een vereniging voor en door leden die in Leusden of  Leusden Zuid wonen.

Het is ons doel om kortdurende incidentele klussen of hulpvragen van onze leden te realiseren. De hulp van vrijwilligers, die allen lid zijn van onze vereniging,  is een "vriendendienst" en bestaat  uit het verlenen van zogeheten '' Klussendiensten".

Het gaat vooral om incidentele hulpvragen van maximaal 1.5 uur en beperkt zich in frequentie ( niet elke week of maandelijks terugkomend) en intensiteit, voor wat betreft zware inspanning. 

Bij twijfel komt een hulpbieder langs om na te gaan of het om een voor de Wensboom uitvoerbare klus gaat.

Gaat het om een klus die buiten de mogelijkheden van de Wensboom valt, dan geeft  hij/ zij zo goed mogelijk advies over andere mogelijkheden.

Voor alle andere vragen op financieel- of mentaal vlak verwijzen wij door naar de Lariks of de Huiskamer van Leusden.

Wij concurreren niet met professionele dienstverleners zoals glazenwassers, installateurs, aannemers schilders en hoveniers.

Ook in 2023, 10 jaar na onze oprichting groeien we gestaag door. Het aantal leden en het aantal uitgevoerde klusjes blijft groeien en records breken.

 

N

 

Daarnaast hebben wij  een door de Algemene Leden Vergadering (ALV) gekozen bestuur. 

 

 

Onze leden, samenwerkingspartners en vrienden ontvangen geregeld onze nieuwsbrief WensboomBlad met leuke nieuwtjes, wetenswaardigheden en puzzels.

Op de pagina over ons kunt u meer lezen over WensboomLeusden, hoe u een hulpvraag kan indienen en over onze vrijwilligers. Heeft u een vraag neem dan contact met ons op.

Wilt u ook lid worden van WensboomLeusden? Voor slechts € 10,- per jaar  ben u al lid. Wij zien uw aanmeldformulier graag tegemoet.


In Leusden hoeft niemand

er alleen voor te staan! 

WensboomLeusden

Hamersveldseweg 77

3833GL  Leusden

Open: di. t/m vr. 10:00 t/m 12:00

Locatie: Bibliotheek (winkelcentrum de Hamershof)

E-mail: info@wensboomleusden.nl

Telefoon: 06 - 1268 8639