WensboomLeusden

klussen door vrijwilligers in en om het huis

We zijn een vereniging voor en door leden die in Leusden of  Leusden Zuid wonen. Voor slechts 10 Euro per jaar wordt u lid en kunt u een paar keer per jaar bij ons terecht.

Het is ons doel om kortdurende incidentele klussen of hulpvragen van onze leden te realiseren. De hulp van vrijwilligers, die allen lid zijn van onze vereniging, is een "vriendendienst" en bestaat uit het verlenen van zogeheten ''Klussendiensten".

Het gaat vooral om incidentele hulpvragen van maximaal 1,5 uur en beperkt zich in frequentie (niet elke week of maandelijks terugkomend) en intensiteit voor wat betreft zware inspanning. 

Bij twijfel komt een hulpbieder langs om na te gaan of het om een voor de Wensboom uitvoerbare klus gaat.

Wij concurreren niet met professionele dienstverleners zoals glazenwassers, installateurs, aannemers schilders en hoveniers.

Werkwijze

Naast de "hulpbieders", die de klussen uitvoeren, hebben wij "bemiddelaars". Deze bemiddelen bij het vinden van een hulpbieder om aan de hulpvragen van onze leden te koppelen. 

In de bibliotheek bij winkelcentrum ‘De Hamershof’ zitten van dinsdag t/m vrijdag (10:00 t/m 12:00 uur)  de bemiddelaars klaar om u te helpen. Heeft u een vraag voor een simpele klus, die u of iemand in uw directe omgeving niet wil/kan doen?  Of durft u dat niet te vragen?  Komt u dan gerust langs, want daarvoor is WensboomLeusden.

Bent u niet in de gelegenheid om langs te komen dan kunt u ons ook bellen op

06 1268 8639 of u kunt een e-mail sturen

info@wensboomleusden.nl.

 

In Leusden hoeft niemand er alleen voor te staan

 

Vrijwilligers gezocht

Indien u ook deel wil uitmaken van ons gezellige team, neem dan contact met ons op.