Bestuur

Bert Groothuizen,

voorzitter

Wil Nuijen,

penningmeester

Ellen Dreier,

secretaris

Ineke Pongers,

kandidaat-bestuurslid

Jan Craenen,

bestuurslid

Erelid

Hans Achterman

oud-voorzitter 2013-2017

Bemiddelaars

Gerda Niessen

Joke Blom 

Joke van den Brink

Elly van de Pol

Coba Nuijen-Kroeze

Addy Warmerdam- de Rooij

Ditte van Os

Marjolein Parhan-

Kentson

Sonja Nieuwenweg

Hanneke Piek