album niet ondersteund in deze versie

Blauw versus rood 

Vrijwilligers genieten van een leuke middag bij JBC de Hakhorst

De vrijwilligers, bemiddelaars en bestuursleden van WensboomLeusden zijn op zaterdag 23 november te gast bij JBC de Hakhorst. Na een warm welkom door voorzitter Bert Groothuizen wordt in twee rondes fanatiek gebouled in de binnenhal, blauw versus rood. Het is een gezellige en sfeervolle bijeenkomst waarbij de vrijwilligers in de pauze door de voorzitter geïnformeerd worden over de voortgang van WensboomLeusden. Ook is er deze middag voldoende ruimte  om ervaringen onderling te delen.

We worden zeer gastvrij ontvangen in de binnenhal van JBC de Hakhorst door twee begeleiders van De Hakhorst en de dames die de catering verzorgen. De koffie en thee staan klaar met een plak cake en een bonbon. Bert Groothuizen heet iedereen van harte welkom en benadrukt dat het succes van de Wensboom te danken is aan de inzet van de vele vrijwilligers en bemiddelaars. Redenen genoeg om als dank voor alle inzet deze gezellige middag te organiseren.

De spelregels van het boulen worden door de begeleiders kort uitgelegd en iedereen wordt op een baan ingedeeld. De rode en blauwen ballen vliegen over de baan. Iedereen is heerlijk fanatiek bezig om de bal zo dicht mogelijk bij de ‘bud’, het kleine balletje, neer te leggen of om de bal van de tegenstander weg te ketsen. Er wordt zelfs door de koppels tactieken afgesproken.

In de pauze worden de vrijwilligers geïnformeerd over de voortgang van WensboomLeusden. Het aantal leden van de vereniging (nu al meer dan 400) en het aantal uitgevoerde diensten is weer flink gegroeid ten opzichte van vorig jaar. De meeste vragen die bij de bemiddelaars binnenkomen zijn vragen voor klussen in en om het huis, hulp bij elektra en ICT en vooral veel tuinwerkzaamheden.  In veel mindere mate hulp bij huishoudelijke taken en vervoer met begeleiding. Vervoer naar bijvoorbeeld een arts of fysio vergt echter vaak meer tijd omdat veel vragers graag willen dat de vrijwilliger hen dan ook begeleid tijdens het bezoek aan de arts of therapeut zelf. Ook blijkt dat het sociale contact erg op prijs wordt gesteld. Voor of na de klus wordt dan nog even tijd gemaakt voor een praatje en een kopje koffie.

De ervaringen die door de vrijwilligers gedeeld zijn worden zijn waardevol en neemt het bestuur mee.

Na een tweede jeu-de- boulesronde wordt tijdens de borrel met hapjes en drankje nog gezellig na- gekletst en is het tijd om de winnaars bekend te maken. Voor alle deelnemers is er een prijsje en een goodiebag. Deze zijn door sponsor ARAG beschikbaar gesteld vanuit een match die WensboomLeusden gemaakt heeft tijdens de Matchbeurs. Een heel mooi gebaar van ARAG dat zij vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid een mooi aantal prijsjes beschikbaar willen stellen voor onze vrijwilligers. Daar zijn we als bestuur heel erg blij mee.