LINKS

Landelijke en regionale vrijwilligers & welzijnsorganisaties

 De Huiskamer van Leusden. Dit is het vrijwilligerscoördinatiepunt voor alle vrijwilligersorganisaties in Leusden. 

Het CAK heeft een centrale positie in de zorg bij het uitvoeren van financiële regelingen en het informeren van burgers. Eén van de kerntaken is het berekenen en innen van de eigen bijdragen voor zorg vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Wmo. Daarnaast is het verantwoordelijk voor de financiering van AWBZ-instellingen en voor de uitbetaling van de Compensatie eigen risico (Cer) en de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg).

 

Alzheimer Nederland geeft al 30 jaar hulp en informatie aan mensen met dementie en hun directe omgeving. Door belangenbehartiging en financiering van wetenschappelijk onderzoek werken we aan een betere toekomst, uiteindelijk zonder dementie.

 

Coalitie Erbij steunt door samenwerking van haar leden, mensen die zich eenzaam voelen of dreigen te vereenzamen en maakt de samenleving bewust van de betekenis van eenzaamheid en van het belang eenzaamheid zo veel.

 

Gewoon meedoen in de maatschappij is voor mensen met een handicap of chronische ziekte soms een hele opgave. Maar u staat er niet alleen voor.

 

Internethulpverlening is een samenwerking van een groeiend aantal hulpverleners in Nederland.

 

DementieD coördineert de zorg voor mensen met (mogelijk) dementie. De casemanagers van DementieD bieden mensen met dementie en hun naasten ondersteuning en wijzen hen de weg in “Dementieland”.

 

De Unie KBO, de Unie van Katholieke Bonden van Ouderen, is de grootste seniorenorganisatie van Nederland. Onze vereniging biedt naast belangenbehartiging een uitgebreid scala aan opleidings- en ontspanningsactiviteiten. Voor elk wat wils!

 

Het Ouderenfonds zet zich, als enige goede doel, uitsluitend in voor kwetsbare ouderen in Nederland. We betrekken ouderen weer bij de maatschappij en maken dagelijkse dingen als boodschappen doen of met een uitje meegaan – voor velen van ons heel vanzelfsprekend – ook voor hen weer toegankelijk.

 

ANBO komt op voor de belangen van de sterk groeiende groep senioren in Nederland. Door de toenemende vergrijzing wil de overheid bezuinigen en komen voorzieningen als zorg, pensioenen en uitkeringen behoorlijk onder druk te staan. Namens onze achterban van 180.000 senioren maken wij ons in politiek Den Haag sterk voor een goed ouderenbeleid. Niet alleen in Den Haag, maar ook lokaal bij gemeenten.

 

De OuderenOmbudsman is er speciaal voor ouderen. Een onafhankelijke vraagbaak. Om hen, soms letterlijk, de weg te wijzen. Via de telefoon, maar ook via internet. De OuderenOmbudsman medewerkers zitten dagelijks klaar om de telefoon aan te nemen en zorgen dat ook op deze website up to date informatie is te vinden. Een (gratis) onafhankelijke en betrouwbare gids.

 

SeniorWeb wil iedereen de mogelijkheden van de computer en internet laten ervaren. Ons uitgangspunt is dat dit voor én door ouderen gebeurt. In Leusden wordt SeniorWeb vertegenwoordigd door GildeLeusden.

 

Clubs geeft je de mogelijkheid om in contact te komen met mensen zoals jij. Om clubs goed te kunnen ontdekken word je eerst (gratis) lid van Clubs. Zodra je lid bent geworden ga je op zoek naar clubs die bij jou passen, jouw interesse hebben. Er zijn duizenden clubs over allerlei hobbies, interesses en passies. Je vindt er gezelligheid, kennis, en vooral erg veel leuke mensen die dezelfde passie delen als jij.